Komunikace v obvodu spravují Technické služby Slezská Ostrava řadu let

Z

áměrem každé radnice jistě je, aby obvod, který spravuje, vzkvétal a byl přitažlivý pro občany. K příjemnému a pohodlnému bydlení patří neodmyslitelně i stav cest a chodníků, po nichž lidé denně jezdí a chodí. Silnice druhé a třetí třídy i veškeré chodníky nejrozlehlejšího ostravského obvodu, Slezské Ostravy, udržuje městská společnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava. Podle předsedkyně představenstva společnosti Jiřiny Gálikové je to s údržbou komunikací, s nadsázkou řečeno, podobné jako s domácím úklidem. Zkrátka, když doma uklízíte dobře a pravidelně, nemusíte pak „gruntovat“ na Vánoce.

Říkáte, že pravidelnost v údržbě komunikací je základ…
Pro obvod a dobrou správu komunikací v něm je pravidelnost zásadní. Předchází se tak škodám i nutnosti velkých zásahů. Řešení pouze akutních potíží takový účinek nemá. Musím říci, že přístup radnice Slezské Ostravy je velice proaktivní a i díky dobře nastavené spolupráci mezi radnicí a Technickými službami mohou být zdejší obyvatelé s údržbou komunikací spokojeni. Samozřejmě je nutné řešit i akutní záležitosti, tomu se vyhnout nelze. Je třeba také říci, že v tomto ohledu je pro nás velmi důležitá spolupráce a podněty občanů, což ve zdejším obvodu funguje dobře a my jsme za to rádi.

Občané tedy upozorňují na to, co je třeba řešit či opravit? 
Obyvatelé nejlépe vidí, co se děje v místě, kde žijí. Takže pokud si všimnou něčeho, co je potřeba vyřešit, například spadlé dopravní značky, rozbitého chodníku nebo díry v komunikaci, je dobré to oznámit. Na podněty občanů, které k nám přijdou přímo, nebo prostřednictvím radnice, se snažíme co nejrychleji reagovat. Zároveň, samozřejmě v rámci pravidelné údržby sami evidujeme, co je kde potřeba opravit. Například vždy po uplynulé zimě, obvod ve spolupráci s radnicí zmapuje, sestavíme plán oprav děr v silničním povrchu, takzvaných výtluků, které postupně opravujeme. Ostatně výtluků, jejichž vznik má na svědomí mráz a voda, evidujeme po letošní zimě opravdu velké množství. A přestože jde často o menší poškození, jsou tyto opravy časově i technologicky poměrně náročné.

Tyto činnosti se týkají veškerých komunikací v obvodu? 
Technické služby Slezská Ostrava udržují komunikace druhé a třetí třídy, což jsou v podstatě vedlejší cesty, a také veškeré pěší komunikace – chodníky. Celkem se, jak v zimě tak v létě, staráme o 120 km cest, 112 km chodníků a do naší údržby patří i 1500 ha zdejší zeleně. Silnice první třídy pak na Slezské spravuje další městská společnost, Ostravské komunikace. Lidé se v tom často neorientují, proto zjednodušeně říkáme, že my udržujeme všechny komunikace, kde nejezdí městská doprava.

Cesty, chodníky, zeleň, to je poměrně široký záběr. Jak se vám daří vše zvládat?
Výrazně nám pomáhá náš dobře vybavený technický park. Abychom byli schopni řešit všechny potřeby a občané byli s naší prací spokojeni, investujeme každoročně do jeho obnovy a rozšíření. Výkonné stroje šetří mnoho pracovních sil a zvednou produktivitu práce, která je tak rentabilnější. Letošním novým přírůstkem „do rodiny“ je….

Zdroj: https://moravskoslezsky.denik.cz/podnikani/komunikace-v-obvodu-spravuji-technicke-sluzby-slezska-ostrava-radu-let-20210623.html