Rajónové čištění

S

lezská Ostrava se po zimním období chystá na rajónové čištění. Probíhat bude od dubna do května a řidiči by si měli v tomto období dát pozor na to, kam zaparkují. Pokud nebudou dbát značení, jejich vozidla čeká odtažení.

Kamenec, Muglinov, Nová Osada, Kmetská, Vančurova a Olbrachtova – to jsou jednotlivé oblasti, kde postupně proběhne ve Slezské Ostravě rajónové čištění. Začne už příští týden a bude se týkat celkem 38 lokalit v rámci celého obvodu.

Ondřej Slíva (ANO), místostarosta Slezské Ostravy:

„Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje čištění komunikací a chodníků po celý rok, nicméně v měsících duben a květen zajišťujeme i rajonové čištění. Rajonové čištění probíhá zejména v oblastech sídlišť, a to z důvodu, že po celý rok auta obyvatelů brání vyčištění těchto zpevněných ploch.“

Obyvatelé konkrétních úseků budou vždy včas informováni, aby nedocházelo ke komplikacím. První rajónové čištění začne na sídlišti Kamenec v pondělí 8. dubna a bude se týkat jak parkovišť, tak příjezdových komunikací.

Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva Technických služeb Slezská Ostrava:

„Co se týká parkovišť, tak tam je to někdy problematické, ale obyvatelům Slezské vždycky 7 dní dopředu dáváme vědět, to znamená, že se na to můžou připravit, a potom probíhá to samotné čištění na těch parkovištích a dočišťování pracovníky úřadu Slezská Ostrava.“

Ondřej Slíva (ANO), místostarosta Slezské Ostravy: 

„V těchto místech rajonového čištění bude umístěno dopravní značení zákaz stání s dodatkovou tabulkou s datem a časem od 6 do 18 hodiny. Proto žádáme občany, aby v tento čas nezaparkovali auta v těchto místech a Technické služby Slezská Ostrava mohly v pořádku tuto oblast vyčistit.“

Pokud řidiči nedodrží dopravní značení, budou upozorněni městskou policií, případně bude špatně zaparkované vozidlo odtaženo. Náklady spojené s odtahem bude muset v takovém případě uhradit řidič společně s pokutou. Plánované rajónové čištění by mělo letos skončit 7. května okolím Modrého pavilonu.

Více již v reportáž TV Polar: https://polar.cz/zpravy/ostrava/slezska-ostrava/11000042383/ve-slezske-zacne-rajonove-cisteni-ridici-by-si-meli-dat-pozor-kam-zaparkuji

Zdroj TV Polar: Vydáno 3. dubna 2024 13:30 | Ostrava-Slezská Ostrava | Michal Slonina | Slezskoostravský expres