Povinně zveřejňované informace

Název

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava

Důvod a způsob založení

Akciová společnost Technické služby, a. s., Slezská Ostrava byla založena 1.1.1994 Statutárním městem Ostrava jako nástupce bývalé příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava.

Hlavním předmětem činnosti společnosti je údržba majetku města, zejména městského obvodu Slezská Ostrava, především: údržba a rekonstrukce komunikací, dopravního značení, zimní údržba, údržba kanalizací, veřejné zeleně, likvidace odpadu apod.

Organizační struktura

Organizační struktura společnosti k nahlédnutí zde.

Kontaktní spojení

Technické služby, a.s. Slezská Ostrava
Československé Armády 877/20
710 00 Slezská Ostrava

tel.: 595 223 218
e-mail: info@technickesluzby.cz

datová schránka: pp6gi22
Souřadnice GPS: 49°50’30.062″N, 18°19’54.133″E

Bankovní spojení, číslo účtu

Česká spořitelna, a.s. Ostrava
č.ú.: 1642388339/0800

IČ a DIČ

IČ: 47674725
DIČ: CZ47674725

Příjem podání žádostí
  • osobně na sekretariátu
  • elektronicky se zaručeným podpisem na e-mail: info@technickesluzby.cz
  • datovou schránkou: pp6gi22

Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.