Slezská Ostrava se zimy bát nemusí

S

jízdnost cest, schůdnost chodníků a veřejných prostranství je v zimě pro život ve městě a bezpečnost jeho
obyvatel zásadní. V boji s kluzkými, zasněženými povrchy je důležitá rychlost, plynulost i kvalita úklidových prací. V městském obvodu Slezská Ostrava zajišťuje tradičně zimní údržbu městská společnost Technické služby Slezská Ostrava a.s., s jejímiž představiteli jsme si povídali o zimní údržbě.

Pro Slezskou Ostravu zajišťujete zimní údržbu řadu let. Je to pro obvod výhoda?

Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva:
Když má obvod své technické služby, má zimní údržbu řádně zajištěnu. Některé obvody zimní údržbu každoročně
soutěží, což má podle mého názoru velké nevýhody. Ne vždy ji totiž společnost, jež zakázku vysoutěží, dobře zvládne. Mimo jiné proto, že poznat obvod a jeho potřeby v průběhu jedné sezony není téměř možné. My známe obvody v nichž působíme už přes dvacet let, velmi dobře a jsme proto schopni rychle reagovat a zajistit úklid plynule.

Pavel Procházka, vedoucí provozu zeleně:
Každá ulice je specifická a naši lidé za ty roky vědí, kam se dostane jaká technika, nebo kde je nutné odklidit sníh ručně. Víme, jak jsou ulice uzpůsobeny, kde stojí jaká překážka. Velkou výhodou je i to, že v rámci oprav nebo rekonstrukcí můžeme chodníky a komunikace, na nichž se v průběhu roku podílíme, uzpůsobit tak, aby lépe vyhovovaly parametrům techniky.

V obvodě Slezská Ostrava udržujeme přibližně 130 km silničních komunikací nižších tříd, 90 km chodníků.

Jiřina Gáliková:
V obvodě Slezská Ostrava udržujeme přibližně 130 km silničních komunikací nižších tříd, 90 km chodníků. Zjednodušeně řečeno se jedná o všechny komunikace, kde nejezdí městská hromadná doprava. Staráme se také o veřejná schodiště a zastávky. Nově nám nyní přibude i údržba vytipovaných cyklostezek,
které lidé využívají na procházky i v zimním období. Úklid sněhu, ledu a posyp provádíme strojově i ručně.
Zimní údržbu zajišťujeme také v přilehlém městském obvodě Radvanice a Bartovice.

Jak je zajištěno, aby byla uklizena všechna potřebná místa?

Filip Schneider, vedoucí provozu místních komunikací a dopravy:
Pro nás i pro vedení obvodu je důležité, aby úklid probíhal plynule, a aby byla zajištěna bezpečnost občanů. Každoročně máme včas připraven zimní operační plán, který schvaluje rada městského obvodu. Plán stanovuje, za jakých podmínek a s jakou technikou vyjedeme, která místa v obvodu jsou pro úklid prioritní, .Současně na všech
místech být zkrátka opravdu nemůžeme. Naše vozidla jsou navíc vybavena GPS systémy. Víme tak přesně, kde se nacházejí v konkrétním čase, a díky dispečinku a pohotovosti, kterou držíme, jsme schopni je operativně posílat tam, kde je to třeba.
V tomto směru je pro nás důležitá i spolupráce s obyvateli, kteří nám hlásí, kde je třeba co vyřešit. Na podněty se vždy snažíme pružně reagovat.

 

Jsme připraveni řešit jakékoli situace, které zima přinese!

Zima pro nás začíná 1.listopadu a s termínem souvisí jak operační plán, tak naskladnění posypových materiálů, či připravenost techniky. Vše je zajištěno, naši pracovníci jsou připraveni vyjet, jen nelze odhadnout, kdy ta pravá zima
začne. Držíme standardně pohotovost i po standardní pracovní směně a zaměstnanci musí být připraveni vyjet do
terénu kdykoli na zavolání. V noci i o víkendech.

Pavel Procházka:
Odhadnout, co přesně přijde, ale nejde. Za šestadvacet let, co pracuji u technických služeb, nebyla nikdy žádná zima
stejná. Musíme být proto připraveni řešit různé situace, držet ve stavu dostatek lidí a mít i flexibilní vybavení. Například
sněžné frézy – když je sněhu málo, potřeba vůbec nejsou, ale pokud nasněží hodně, jsou připraveny k využití. Když jsme kdysi byli vybaveni jen pluhy, bývali jsme často bezradní.

Disponujete tedy odpovídajícím technickým vybavením?

Jiřina Gáliková:
Můžeme se pochlubit velmi dobře vybaveným vozovým a strojovým parkem. Vzhledem k charakteru terénu v obvodu nám nechybí technika, která zvládne kopcovitý terén, různé druhy a velikosti sypačů, pluhů a dalších multifunkčních strojů, potřebných pro řádné zajištění zimní údržby.

Pavel Procházka:
Využíváme třeba i horské traktory. Zvládnou náročný terén, mají čelní radlice a díky otáčení všech čtyř kol se osvědčují i ve slepých ulicích. Běžné traktory se zadními radlicemi lze využít dobře v jiných oblastech. Všechno má své výhody. Techniku musíme také udržovat a obnovovat. Mechanizace po zimě bývá často zralá na generální opravu, sůl totiž dovede udělat své.

Zimu plnou sněhu se dost těšíme!

Jiřina Gáliková:
Jako občanka městského obvodu si samozřejmě uvědomuji, že zima ve městě není mnohdy nic moc příjemného a patří spíše na hory. Pro naši společnost je to však jedno ze zásadních ročních období a téměř veškerá naše činnost v zimě je závislá na počasí. Pokud nesněží, není pro nás jednoduché nahradit zimní práce, na které jsme se připravovali, jinou činností. Proto my zaměstnanci technických služeb máme rádi opravdovou, ladovskou zimu.