Rajónové čištění v městském obvodě Slezská Ostrava

Vměsících dubnu a květnu bude v sídlištích Muglinov a Kamenec, na ulicích kolem Modrého pavilonu, ul. Kmetské, v oblasti mezi ul. Olešní a ul. Vančurovy a v oblasti mezi ul. Stromovka, Heřmanická a ul. Michálkovická ve Slezské Ostravě probíhat rajónové čištění vozovek a parkovišť.

Kde čistíme?

V souladu se zákonem o pozemních komunikacích bude předmětná oblast označena týden před vlastním čištěním dopravní značkou B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, od 6:00 do 18:00 hod.

Prosím dodržujte zákazy stání!!!

V tomto časovém rozmezí naše firma Technické služby, a.s. Slezská Ostrava provede postupně vyčištění všech zpevněných ploch v předmětných oblastech. Aby akce proběhla bez problémů, je nutno Vaší spolupráce. Z tohoto důvodu Vás žádáme o respektování zákazu stání v daném časovém období.

Prosíme Vás o sledování průběhů čištění vozovek na jednotlivých ulicích a přeparkování vozidel na jiná místa, pomůžete takto ke zlepšení životního prostředí ve Vaší oblasti a usnadníte nám práci. Ušetříte jak peníze sobě za pokutu a odtah vozidla, tak nám čas a peníze při řešení porušení zákazu stání.

DĚKUJEME!!!