Veškeré služby pro obvod pod jednou střechou – článek z MF Dnes

R

ozlohou největším městským obvodem statutárního města Ostrava je Slezská Ostrava s katastrálním územím větším než 4000 hektarů. Právě o něj pečují pracovníci akciové společnosti Technických služeb Slezská Ostrava, kteří se starají především o veřejnou zeleň a celoročně udržují místní komunikace a chodníky. O tom, že na nedostatek činnosti
si rozhodně nemohou stěžovat, hovoří některá čísla. Ke spokojenosti místních občanů musejí zvládnout úklid a údržbu 120 kilometrů komunikací, 112 kilometrů chodníků a 1520 hektarů veřejné zeleně. Takové penzum práce se neobejde bez nasazení profesionální techniky.

Chtějí poskytovat nejlepší služby
Krédem společnosti je poskytování co nejlepších služeb městskému obvodu a k tomu je kromě ochoty a šikovnosti zaměstnanců v neposlední řadě potřeba kvalitní technika. Po letech pravidelné obnovy a nemalých investicích do strojového parku mají technické služby ve Slezské Ostravě vybudované potřebné zázemí.

Výsadou každého městského obvodu je mít ,, ty své Technické“

Technické služby Slezská Ostrava působí na trhu od ledna 1994 po transformaci bývalé příspěvkové organizace městského obvodu Slezská Ostrava a je stoprocentně vlastněna městem.
Hlavním úkolem TS, a.s. Slezská Ostrava je údržba majetku a zajištění služeb pro městský obvod
Slezská Ostrava.

Hlavní oblasti činnosti

• výstavba, rekonstrukce a údržba komunikací, parkovišť, chodníků
• oprava výtluků, prokopávek, kanalizačních šachet, vpustí
• zimní údržba komunikací
• nákladní autodoprava
• sekání travních prostorů, kácení a ořezy stromů a keřových skupin,
včetně odvozu a likvidace zelené a dřevěné hmoty
• likvidace náletových keřových porostů, přihnojování, mulčování a terénní úpravy kompostem

Záměrem každé radnice jistě je, aby obvod, který spravuje, vzkvétal a byl přitažlivý pro občany. K příjemnému a pohodlnému bydlení patří neodmyslitelně i stav cest a chodníků, po nichž lidé denně jezdí a chodí. Silnice druhé a třetí třídy i veškeré chodníky nejrozlehlejšího ostravského obvodu, Slezské Ostravy, udržuje městská společnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava. V posledních letech se podařilo odvést hodně dobré práce a Slezskou Ostravu zvelebit. Snažíme se, aby zde bylo dobré místo pro život a snad se to i postupně daří,“ říká předsedkyně představenstva akciové společnosti Technické služby Slezská Ostrava Ing. Jiřina Gáliková.