Technické služby Slezská Ostrava udělají ročně pro obvod práce za 70 milionů korun

U

držování místních komunikací a chodníků, veřejné zeleně a další činnosti v průběhu celého roku. To je práce pro Technické služby Slezská Ostrava. Obvod do nich investuje ročně až 70 milionů korun a výhodou je, že městská společnost mu tak zajistí řadu služeb pod jednou střechou.

Slezská Ostrava je rozlohou největší městský obvod s územím větším než 4 000 hektarů. Starat se o takovou plochu není jednoduché, a proto obvod využívá služeb své městské obchodní společnosti.

Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva Technické služby, Slezská Ostrava:

„V rámci zimní údržby je to 120 kilometrů chodníků a asi 100 kilometrů komunikací druhé a třetí třídy, které udržujeme. Disponujeme obrovským vozovým parkem pro zimní údržbu. Většinou jsou to multifunkční vozy.“

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy:

„Technické služby Slezská Ostrava jsou pro městský obvod velmi zásadní. Zajišťují celoroční práci, zejména tedy údržbu komunikací, zeleně, ale také některých hřbitovů. Mimo jiné zajištují také zimní údržbu. V čemž je velká výhoda, protože jiné městské obvody zimní údržbu soutěží a dělají ji tak různé firmy. Kdežto pro městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje údržbu dlouhodobě právě společnost Technické služby Slezská Ostrava. Což skýtá mnoho výhod zejména v tom, že pracovníci technických služeb znají městský obvod. Vědí, kde je potřeba zimní údržbu vykonávat nějakým zvláštním způsobem nebo třeba intenzivněji a samozřejmě je ta zimní údržba následně vykonávána lépe a občané si také méně stěžují na to, že třeba zimní údržba není někde dokonale provedena.“

Společnost má 65 zaměstnanců a v průběhu roku přibírá i sezónní pracovníky. Má také kompletní technické vybavení. Od strojů pro zemní práce přes údržbu zeleně až po ořezy dřevin.

Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva Technické služby, Slezská Ostrava:

„Slezská, víte, že je nejzelenějším obvodem. Má asi 1 500 hektarů zeleně, takže v létě kosíme velkou zelenou plochu. Máme i svoji kompostárnu, což vidím taky jako velké plus. Protože likvidujeme kompost ve vlastní kompostárně. Máme samozřejmě na takové velké plochy a v kopcovitém terénu, obrovské horské, tady za mnou, traktory, které vždycky kombinujeme, aby ty stroje byly celoročně využité.“

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy:

„Technické služby stojí městský obvod ročně něco mezi 60 až 70 miliony korun, kdy zároveň kromě těch běžných údržbových prací, provádějí také opravy chodníků a komunikací, pro městský obvod. A také pro městský obvod Radvanice a Bartovice.“

Jiřina Gáliková, předsedkyně představenstva Technické služby, Slezská Ostrava: 

„Musím říct, že velkou devizou každého obvodu je, mít ty svoje technické služby, takové to zázemí. Když se podíváte, tak samozřejmě disponujeme velkým technickým parkem, komunální technikou. A můžeme poskytnou obvodu veškeré služby, které obvod potřebuje. To znamená veškerou údržbu. Mají všechno pod jednou střechou.“

Technické služby fungují na území obvodu už 28 let. V roce 2015 proběhla rekonstrukce hlavní budovy, která výrazně snížila energetickou náročnost. Postupně se také investuje do nových strojů a vybavení.