Rajónové čištění v městském obvodě Slezská Ostrava

S

lezská Ostrava spustila každoroční rajónové čištění. Probíhat bude až do konce května. Naši pracovníci technických služeb a dělníci čištění města při něm postupně vyčistí 38 lokalit ve všech částech obvodu. Důležité je hlavně, aby řidiči respektovali dopředu umístěný zákaz zastavení v době, kdy má k čištění dojít.

Sídliště Kamenec obsadili pracovníci technických služeb a dělníci čištění města, kteří zahájili pravidelné rajónové čištění v obvodu Slezská Ostrava.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: „Městský obvod Slezská Ostrava zajišťuje údržbu a úklid komunikací a chodníků v průběhu celého roku. V průběhu měsíce května však každoročně probíhá i velké rajónové čištění, protože zejména na sídlištích je velmi problematické při běžné údržbě uklidit všechny vozovky. A to zejména z důvodů velkého množství zaparkovaných vozidel. Proto se dělá toto čištění, které jak už název vypovídá, probíhá po rajónech.“

V minulosti byla služba pouze právě na Kamenci, ale přes početné podněty občanů ji obvod později rozšířil i do dalších lokalit.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: „V rámci tohoto čištěn jsou vozidla odparkována, respektive jsou zde umístěny dopravní značky a řidiči by měli svá vozidla v tomto období přeparkovat. A čisticí vozy se pak dostanou do hůře dostupných míst. Zároveň při tomto čištění, které provádějí naše technické služby, asistují i dělníci čištění města, kteří odstraňují například spadané listí, které zůstalo v některých obtížně dostupných místech. A i další předměty, které na vozovku nepatří.“

Během dvou měsíců se uklidí sídliště Kamenec, Muglinov, ulice kolem Modrého pavilonu, Kmetské, v oblasti mezi ulicemi Olešní a Vančurovy a v oblasti mezi ulicemi Stromovka, Heřmanická a Michálkovická. Pozor by si měli dát hlavně řidiči. Týden dopředu bude vždy v lokalitě umístěna dopravní značka B 29 „zákaz stání“ s dodatkovou tabulkou, na které bude vyznačen den a hodina, většinou od 6:00 do 18:00 hodin.

Richard Vereš (ANO), starosta Slezské Ostravy: „Ve většině případů řidiči respektují dočasné dopravní značení a svá vozidla přeparkují. Pakliže zákaz zastavení v místě, kde probíhá rajónové čištění, nerespektují, jsou kontaktováni městskou policií s žádostí o přeparkování svého vozidla. V případě, že této výzvy neuposlechnou, může dojít i k odtažení vozidla a samozřejmě řidič v takovém případě platí nejen náklady na odtah, ale také pokutu.“

Celkově projde očistou 38 lokalit v šesti oblastech Slezské Ostravy. Rajónové čištění pak skončí 24. května. Na úklid vyčlenil obvod 220 tisíc korun. Ve finále se účtuje odvedená práce, je tak možné, že cena bude ještě nižší.

zdroj: https:\\polar.cz\zpravy Vydáno 18. dubna 2023 16:06, Ostrava-Slezská Ostrava, Jiří Cileček 

DĚKUJEME, že nám pomáháte dělat Slezskou Ostravu lepším místem k životu!!!

Více již v reportáži Televize Polar: Slezská Ostrava zahájila rajónové čištění. Řidiči by měli sledovat zákazové značky v ulicích | Ostrava-Slezská Ostrava | Zprávy | POLAR TV