Městský obvod Radvanice – Bártovice

Opravy místních komunikací Radvanice a Bártovice

V období říjen až listopad 2020 byly prováděny opravy asfaltových vozovek v obvodu Radvanice a Bártovice. Tato zakázka navázala na pravidelnou údržbu a drobné opravy po zimním období. Došlo tak k renovaci komunikací, které byly poškozeny jak mrazy a vodou, ale také v důsledku opotřebení těžkou technikou a běžným provozem.

Každá silnice si zaslouží nový kabát. Šetří tak pneumatiky našich vozidel a zajišťuje pohodlný provoz. 

Rekonstrukce komunikací v rámci obvodu Radvanice a Bártovice probíhají v pravidelných intervalech. Jsme rádi, že se může na jejich opravách podílet i naše společnost Technické služby, a.s. Slezská Ostrava.

Zadavatel : obvod Radvanice a Bártovice

Datum : říjen-listopad 2020

Informace : info@technickesluzby.cz

Kategorie : opravy, rekonstrukce