Technické služby Slezská Ostrava pomáhají občanům zkvalitnit život

Slezská Ostrava je nejrozlehlejší ze všech ostravských obvodů a pro Jiřinu Gálikovou je zaručeně krásným místem pro život. Posoudit to může hned ze dvou úhlů. Jednak zde se svou rodinou žije a zároveň i předsedá představenstvu Technických služeb Slezská Ostrava, které o to, aby tato městská část vzkvétala, denně usilují.

Se svou rodinou na Slezské žijete, jak se vám tady bydlí a jak vnímáte tento obvod?

Pro mě je Slezská skutečně dobrým místem pro život. Je to jedna z nejkrásnějších částí Ostravy a je opravdu krásně zelená. Bydlíme v městské části Heřmanice a neměnili bychom. Náš syn je v předškolním věku, a proto vnímám Slezskou Ostravu i z pohledu matky malého dítěte. Ze své pozice v práci zase vím, jak hodně obvod investuje do oprav a rozvoje této městské části. A je to skutečně vidět. Vznikají tady nová hřiště, rozrůstá se zeleň, opravují se komunikace a chodníky, revitalizují se sídliště. Dnes je to ideální místo pro rodiny s dětmi. Představitelé obvodu se zkrátka snaží, aby se tady lidem dobře žilo a my v Technických službách Slezská Ostrava jim v tom usilovně pomáháme.

Pro mě je Slezská skutečně dobrým místem pro život. Je to jedna z nejkrásnějších částí Ostravy a je opravdu krásně zelená.

V zimním období zajišťujeme hlavně údržbu přibližně sto dvanácti pěších a sto dvaceti kilometrů dopravních komunikací a sto šedesáti autobusových zastávek. Slezská Ostrava je nejrozlehlejší ze všech ostravských obvodů a terén je tady místy dost kopcovitý, což někdy zimní údržbu komplikuje, ale i s tím si poradíme. Bez kvalitního vozového a strojového parku by to ale možné nebylo, proto každý rok investujeme velké částky do jeho rozšíření a modernizace. Naše technické vybavení je opravdu na vysoké úrovni. Díky tomu dokážeme postavit třeba náměstí, krásný nový chodník, dětské hřiště. Děláme samozřejmě i menší práce, které jsou v našem obvodu potřeba. Umíme natřít zábradlí, opravit kanalizační výpusť, vyčistit zastávku. Ve značné míře se také staráme o městskou zeleň, která pořád přibývá. Pracujeme ve všech částech Slezské Ostravy. V Antošovicích, Koblově, Heřmanicích, Muglinově, Kunčicích, Kunčičkách a Hrušově. Vypomáháme i v menších, sousedních obvodech, které technické služby nemají. To jsou třeba Radvanice a Bartovice. Pokud je součástí zakázky něco, co neumíme zajistit sami, samozřejmě zadáváme část prací jiným odborným firmám. Oslovujeme a tím i podporujeme zejména lokální firmy, které se s námi na zakázkách podílí.

  • údržba komunikací
  • zimní údržba
  • údržba obecních komunikací
  • stavební činnost
  • údržba obecního majetku

 

Vedete společnost, která řeší převážně technické záležitosti. Je pro vás snadné se ve všem orientovat?

Ve firmě působím čtrnáct let a prošla jsem několika pozicemi. Troufám si říct, že ji dobře znám. Vím, že tady pracuje mnoho schopných lidí a na vedoucích pozicích jsou kvalifikovaní odborníci s obrovskou praxí, o které se můžu opřít. To je sen každého manažera. Celkově u nás pracuje přibližně šedesát lidí, většina z nich jsou techničtí a terénní pracovníci.
O mnohých se dá říct, že jsou multifunkční. Jsou to lidé, kteří nejen že odborně obsluhují stroje, ale umí vzít do ruky lopatu, když je třeba a poradí si i s technickým problémem. Práce všech našich zaměstnanců si velmi vážíme a snažíme se, aby do práce chodili rádi. Vždyť na lidech to vlastně vše stojí. Proto se snažíme ke všem přistupovat individuálně a máme i různé zaměstnanecké benefity a programy. Myslím si, že lidé jsou u nás spokojeni. Je to vidět i na tom, že od nás neodcházejí jinam. Mnoho z nich tady na Slezské také bydlí.